Musikvidenskab: Musikvidenskabeligt seminar: Musikvideo

Kursusindhold

Musikvideoen er måske det mest centrale audiovisuelle medie i de sidste 40 år. Man kan argumentere for, at musikvideoen som medium ændrede konteksten for populærmusik i 1980-erne, både fordi det visuelle udtryk blev forandret, og også fordi musikvideoen havde betydning for distributionen. I en periode talte man som om at musikvideoens betydning var dalende, men især med YouTube er den kommet tilbage, og den er også blevet udvidet, som med Beyoncés ”visual album” Lemonade.

På dette kursus er formålet at arbejde med musikvideoen i al sin bredde, at analysere forskellige genrer af musikvideoer, at diskutere virkemidler, form/indhold i audiovisuelle udtryk, at fortsætte tanken om en ”musicology of the image,” etc..

Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

Musikvidenskab BA2012 ordn., BA2007 Enkeltstående tilvalgsordn.

Kurset vil indeholde forelæsninger såvel som seminartimer, og case-studier vil indgå som
en vigtig del af arbejdet.

Der undervises i 3 lektioner pr. uge i 14 uger.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se BA2012 studieordningen for nærmere detaljer (grundfag) eller BA2007 Enkeltstående tilvalgsordning, hvis du er tilvalgsstuderende. Der er forskel på de to eksamensformer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 293
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420