Musikvidenskab: Musikvidenskabeligt emne med analyse: Nyere populærmusik

Kursusindhold

På kursets musikvidenskabelige del arbejdes der med nyere populærmusik og herunder genrer som pop, rock, hiphop og elektronisk musik. Vi vil undervejs komme ind på forskellige måder og metoder til at forstå moderne populærmusik, dens historie og æstetik.

I analyseforløbet arbejdes der med forskellige måder og metoder til at forstå og analysere moderne populærmusik. Vi vil undervejs komme ind på generelle problemstillinger inden for auditiv analyse samt med analytiske parametre i forhold til centrale produktionsmetoder som eksempelvis rumlig iscenesættelse og sampling virtuelle instrumenter, lydsyntese og brug af effekter som rumklang og kompression m.m.

Til eksamen formulerer de studerende et musikvidenskabeligt problemfelt og en problemformulering til en skriftlig opgave, der kombineres med en analysedel. Under hele undervisningsforløbet tilstræbes løbende kommunikation med underviser(e) og de studerende således, at den endelige eksamen bliver en integreret og kombineret besvarelse imellem musikvidenskabelige problemstillinger og musikanalyse.

Uddannelse

BA2012 ordningen, KA2013 Gymnasierettet sidefag

Der undervises i to parallelle forløb, det ene foregår som forelæsning - 2 lektioner pr. uge, det andet som analysehold ligeledes to lektioner pr. uge. Der undervises i alt i 14 uger.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se detaljer i BA2012 studieordningen (HMVB01591E) samt KA2013 sidefagsordningen for KA-sidefagsstuderende.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420