Musikvidenskab: Musikvidenskabeligt emne med analyse: Love Songs

Kursusindhold

På kursets musikvidenskabelige del arbejdes der med historien om love songs, især med vægt på relationen mellem nutidige og historiske kærlighedssange. Der fokuseres særligt på historisk skiftende og kulturelle belysninger af kærlighedens motivfelt, på  lydproduktion, arrangement og klanglige muligheder, samt på det individuelle vokale udtryk, og det tilstræbes, at de studerende opnår et overblik over love songs historisk såvel som klangligt.

I analyseforløbet arbejdes der med generelle problemstillinger inden for både auditiv analyse og analyse af nodetekster, ligesom der arbejdes med forskellige analytiske tilgange til love songs fra forskellige genrer og perioder. Der vil være fokus på bl.a. populærmusikkens harmonik og dens forbindelse til den kompositionspraksis, der udspiller sig i centrale dele af pophistoriens forløb, på den melodik og de melodiske strukturer som findes inden for området, og på problemstillinger inden for arrangement, orkestrering og versionering.

I analyseforløbet arbejdes der løbende med analyseøvelser, hvoraf nogle stilles til dokumentation af aktiv undervisningsdeltagelse, som er en forudsætning for eksamensopgaven; dette meldes ud ved semesterstart. 

Engelsk titel

Love Songs

Uddannelse

Musikvidenskab, BA2012 ordn., KA2013 gymnasierettet sidefag

Kurset forløber i to parallelle undervisningsforløb, dels i musikhistoriske emner og dels i analyse, med koordination af tilrettelæggelse og indhold. Der undervises i 14 uger i hvert forløb.

Ted Gioia, Love Songs: The Hidden History. Oxford: Oxford University Press 2015.

Thomas J. Scheff, What's Love Got to Do with It?: Emotions and Relationships in Pop Songs, London: Routledge Publishing 2015.

 

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se BA2012 studieordningen (stud.element HMVB01591E)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Undervisningsforberedelse
 • 287
 • Total
 • 420