Musikvidenskab: Musikvidenskab med performance: Beatles Rebooted - Udbydes IKKE i eftertilmeldingen!

Kursusindhold

Den musik som populærmusikforskere skriver om, er ikke altid er den samme, som står øverst på mediers, fans eller musikeres dagsordener. Dette kursus er da heller ikke primært en indikator på, hvilken musik danske populærmusikforskere aktuelt er optaget af. Tværtimod tager kurset udgangspunkt i et fænomen der i medierne har fået status som en slags global kongefamilie, nemlig The Beatles. Der er ingen tvivl om at ’the fab four’ betyder meget for en stor del af verdens nulevende befolkning og for fænomenet fankultur synes 1960ernes ’Beatlemania’ stadig at repræsentere en gængs målestok. Men det vigtige i denne musikvidenskabelige kursussammenhæng er,

1) at repertoiret af Beatles-sange til stadighed er genstand for nye live-opførte og indspillede cover versioner og,

2) at George Martin og Abbey Road Studios fremstår som ikoner i forhold til vore dages populærmusikproduktion.

På kursets musikvidenskabelige del vil vi undersøge The Beatles som et musikalsk og musikkulturelt emne der mere eller mindre stiltiende peger i retning af en mængde musikvidenskabelige problemstillinger. Vi stiller skarpt på den uendelige reproduktion af Beatles repertoiret og forherligelsen af George Martins analoge produktionsteknikker - i forhold til spørgsmål om køn og seksualitet (bl.a. hegemonisk maskulinitet) og spørgsmål om race og etnicitet (bl.a. kulturel appropriation). Vi undersøger hvordan bandets hegemoniske status reproduceres og/eller forhandles i musikvidenskabelig forskningslitteratur om The Beatles såvel som i forskellige nye kunstneriske værker (bl.a. spillefilmen ”Across the Universe” (2007) og teaterkoncerten ”Come Together" (2009)). Sidst men ikke mindst undersøger vi hvorledes Beatles æstetikkens hegemoniske status reproduceres via forskellige musikpædagogiske udgivelser (bl.a. Ejvind Dengsøs ”Rytmisk sats: Ticket to Write” (1991))

På kursets ’performance del’ vil de studerende kunne arbejde med cover versioner af Beatles sange på et hav af forskellige måder – fra det flerstemmige kor arrangement til den studiemæssige bearbejdning af noget allerede eksisterende. Undervisningen vil være organiseret som en kombination af sangundervisning (solo og/eller hold) og workshops i produktion af populærmusik. Sidstnævnte vil selvsagt ikke ligge i direkte forlængelse af Abbey Road produktionerne, da vi naturligvis ikke har adgang til det samme udstyr. Klaverlaboratoriet rummer derimod nogle af vore dages mest udbredte software-programmer og det giver mulighed for at udforske, hvordan Beatles’ og George Martins’ analoge teknikker på forskellige måder kan spores - og ikke spores - i nutidens digitale produktionsmetoder.

Uddannelse

BA2012 studieordning

Forelæsning og praksisundervisning

Der afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor den studerende under vejledning har valgt et problemfelt og fået godkendt en problemformulering, der diskuterer et tema inden for feltet. Eksamen former sig som en mundtlig fremlæggelse af et musikvidenskabeligt spørgsmål, hvori den indstuderede eller producerede ’Beatles-musik’ indgår som eksempler eller led i argumentationen.

Der undervises 3 timer pr. uge i 14 uger i den videnskabelige del og 3 timer pr. uge i 14 uger med praksisundervisning.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se BA2012 studieordningen for nærmere beskrivelse af eksamen HMVB01571E
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 293
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420