Musikvidenskab: Hørelære og praktisk satsforståelse 2: Sanghold

Kursusindhold

Sangundervisning BA 1. semester og 2. semester

"Stemmen som instrument"

I sangundervisningen på 1. semester og 2. semester introduceres basale funktioner i sang i teori og praksis - herunder betydningen af kropsholdning, vejrtrækning, støtte mm. Der arbejdes med forskellige genrer. Undervisningen foregår på hold af ca. 12 studerende i 1. sem. og på 2. semester som holdundervisning og soloundervisning.

 

 

Engelsk titel

This course is not available in english

Uddannelse

Musikvidenskab BA2012 ordn., BA2013 gymnasierettet sidefagsordn.

Holdundervisning og soloundervisning

Hørelære og praktisk satsforståelse består af undervisning i:
Hørelære/​brugsklaver
Ruskor
Soloklaver og
Sang

Eksamen aflægges samlet og udgør 7,5 ECTS. Kurset kan ikke tages som almindeligt BA-tilvalg. Det er en del af den gymnasierettede BA-tilvalgspakke.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se studieordningen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Undervisningsforberedelse
 • 31
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 52,5