Hørelære og praktisk satsforståelse 2: Korsang/ruskor

Kursusindhold

Ruskor er en del af det samlede undervisningsforløb, der hører under Hørelære og praktisk satsforståelse 2.

Engelsk titel

This course is not available in english

Uddannelse

Musikvidenskab BA2012 ordn., BA2013 gymnasierettet sidefagsordn.

Holdundervisning

Kurset kan ikke tages som almindeligt enkeltstående BA-tilvalg. Kurset er en del af den gymnasierettede BA-tilvalgspakke.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Hørelære og praktisk satsforståelse 2 giver sammenlagt 7,5 ECTS

Der skal opnås aktiv undervisningsdeltagelse.
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Undervisningsforberedelse
 • 3,6
 • Eksamensforberedelse
 • 8,4
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 43,0