Musikvidenskab: Bachelorprojekt - Introforløb

Kursusindhold

Dette korte introduktionsforløb henvender sig til alle BA-projektstuderende. Formålet er at tilbyde hjælp til at mestre de generelle problemer, der knytter sig arbejdet med en stor og selvstændig akademisk opgave som bachelor-projektet.

Vi vil drøfte, hvordan arbejdet med BA-projektet kan tilrettelægges som en proces med nøje tilrettelagte faser fra de første løse ideer over problemformulering og litteratursøgning til skriveproces, aflevering og mundtligt forsvar. Vi vil se på forskellige typer af akademiske opgaver med hver deres principper for stoffets disposition og præsentation. Og vi vil gennemgå de formelle akademiske krav og studieordningens bestemmelser.

Forløbet vil arbejde med materiale knyttet til deltagernes planlagte projekter.

Engelsk titel

Musicology: Bachelor's project

Uddannelse

Musikvidenskab BA2012 studieordning

Forelæsning/​workshop. Introduktion til alle BA-projektstuderende foregår over 2 gange á 3 lektioner pr. gang ved semesterstart.

Alle studerende der vil skrive BA-projekt skal tilmelde sig introduktionskurset i undervisningstilmeldingen - derudover skal man skrive BA-projekt på et af BA-projekt emnekurserne eller et af de KA-emnekurser der er åbne for BA-projektskrivere og aftale emne og vejledning med den pågældende underviser. Man skal tilmelde sig BA emnekurset i selvbetjeningen i forbindelse med undervisningstilmeldingen.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se egen studieordning vedr. bachelorprojekt (HMVB01621E). Dette kursus er et introforløb og udløser hverken en eksamen eller ECTS-point ved deltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 6
  • Forberedelse
  • 24
  • Total
  • 30