Musikvidenskab: Praktiske discipliner 2/Hjælpediscipliner 2: Solosang

Kursusindhold

Undervisningen sigter mod at videreudvikle den studerendes egne tekniske og musikalske færdigheder. Der lægges vægt på genrekendskab, interpretation og performance.

Engelsk titel

This course is not available in english

Uddannelse

KA2008, Musikvidenskab

Soloundervisning
Der undervises i 8 uger á 30 minutter pr. lektion.

Praktiske discipliner 2 består af undervisning i:
Kor
Musikledelse
Brugsklaver
Solosang/klaver

Samlet udløser det en eksamen på 7,5 ECTS

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se studieordningen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 7
 • Undervisningsforberedelse
 • 59,2
 • Eksamensforberedelse
 • 16,8
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 84,0