Musikvidenskab/Moderne kultur: KA emnekursus: Arabisk Musik og Musikkultur

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med musik og musikkulturer i den arabisktalende verden i dag. Vi tager udgangspunkt i den ægyptiske tarab-tradition og bevæger os der fra til andre genrer og områder. Kurset tilbyder en bred indføring, der omfatter:
 

 • præsentation af musik af centrale aktører: sangere, musikere, komponister og tekstforfattere
 • indføring i vigtige musikformer og genrer
 • præsentation af centrale begreber inden for arabisk musikteori
 • diskussion af musikalske produktionsprocesser og opførelsespraksis
 • diskussion af forhandlingen af musikformernes kulturelle betydning set i lyset af det 20. og 21. århundredes moderniseringsprocesser.
Uddannelse

Musikvidenskab

Forelæsninger

Det kan anbefales, at man forud for kurset læser Virginia Danielsson: The Voice of Egypt.
Umm Kulthum, Arabic Song, and Egyptian Society in the Twentieth Century, Chicago: Chicago University Press, 1997

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Der kan aflægges forskellige eksaminer af forskellig ECTS-vægt til dette kursus. ECTS afhænger af eksamensvalget og den studieordning, man er indskrevet på.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Undervisningsforberedelse
 • 131
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210