Musikvidenskab: KA-emnekursus: ”Modernisme og modernismefortællinger” (AFLYST! UDBYDES IKKE I EFTERTILMELDINGEN)

Kursusindhold

Den første tredjedel af forrige århundrede er en af de musikhistoriske perioder, hvor udviklingen gik stærkest. Der var en fantastisk dynamik med nye stilretninger og æstetiske opfattelser, en udvikling som i kort form kaldes modernismen. Men modernisme var ikke bare en ensporet fremskridtshistorie. Der var også modbevægelser mod den fremskridtsorienterede modernisme, og der var retninger, der fokuserede på rytme og klang og inspiration fra folkemusikken og den før-romantiske musik. Kurset vil give et overblik over de vigtigste strømninger. En retning er Schönbergskolen, der i løbet af 15 år bevæger sig fra musik, hvor tonaliteten bliver svævende, over fri atonal musik til tolvtonemusik. I Frankrig åbner Debussy for nye muligheder. En retning tager inspiration fra folkemusik, hvor man finder uforbrugte melodiske og rytmiske muligheder som fx hos Bartók. Andre tager et opgør med såvel romantik som ekspressionisme og finder en saglig og lineært præget stil, der i Tyskland kaldes Neue Sachlichkeit, i Frankrig dyrkes af Satie og Les Six og i Danmark genfindes hos Carl Nielsen og de kulturradikale. Og efter 1950 kommer der en ny bølge, der fører modernismen videre. Kurset vil dels give et overblik over de forskellige retninger, dels diskutere, hvilke historiefortællinger, der lægges til grund og hvad det har af konsekvenser, dels gå ret tæt på musikken og se på, hvor de stilistiske elementer udviklede sig.

Kurset retter sig både mod studerende på Musikvidenskab med performance på BA-uddannelsen, hvor eksamen er kombineret med praktisk udøvelse på klaver og mod studerende på KA-uddannelsen, hvor eksamen sætter fokus på at kunne arbejde på højt plan med musikhistoriske problemstillinger. Vi vil her også fokusere på og inddrage, hvad der foregår af koncerter i det københavnske musikliv.

Specielt for BA-studerende: Selv om musikken er moderne eller ligefrem modernistisk, så findes der et stort repertoire af klavermusik, som ikke er uoverkommeligt at indstudere på et semester. Kurset laves i samarbejde med en ekspert på området, Erik Skjoldan, der vil være tilknyttet som klaverlærer. Ved den første kursusgang vil han medvirke til en præsentation af repertoire og valgmuligheder og inden efterårsferien vil vi have lagt os fast på, hvad alle arbejder på at indstudere. Sideløbende med kurset får alle studerende 12 ugers undervisning i soloklaver. Der er mulighed for at arbejde med værker af Schönberg, Debussy, Webern, Eisler, Bartók, Satie, Nielsen m.fl.

Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

KA2008 ordningen, BA2012 ordningen (Musikvidenskab med performance HMVB01571E)

Forelæsninger og praksisundervisning

Der vil blive udarbejdet et elektronisk kompendium med tekster, men man bør forud for kurset have læst 2-3 forskellige musikhistoriers fremstilling af perioden, så man har et overblik. Det kan være Grout/Palisca: A History of Western Musik, Gads Musikhistorie og Gyldendals Musikhistorie, eller andre tilsvarende.

Man bør forud for kurset have læst 2-3 forskellige musikhistoriers fremstilling af perioden, så man har et overblik. Det

Der kan aflægges flere forskellige KA-eksaminer til dette kursus. ECTS-vægten vil derfor variere. For BA-studerende aflægges eksamen HMVB01571E (15 ECTS)

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen former sig som en mundtlig eksamen, hvor den studerende under vejledning har valgt et problemfelt og fået godkendt en problemformulering, der diskuterer et emne inden for området. Eksamen vil forme sig som en mundtlig fremlæggelse af et musikhistorisk eller musikvidenskabeligt spørgsmål, hvori den indstuderende musik indgår som eksempler eller led i argumentationen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Undervisningsforberedelse
 • 131
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210