Musikvidenskab: KA-emnekursus: Seminar i musikantropologi

Kursusindhold

Formålet med dette seminar er i studiekredsform at forberede de studerende til videre arbejde med det musikantropologiske felt. Der er ingen genremæssige afgrænsninger. Seminaret vil bestå af oplæg og egentlige forelæsninger ved underviserne og inviterede gæster og lægger i stor stil op til at de studerendes gruppe- og soloprojekter inddrages. Seminaret vil inkludere besøg i livescenen/livemiljøet.

Temaer vedr. feltarbejde og musikantropologisk teori og metode inkluderer blandt andet transskription, optageudstyr, fortolkning og skrivning.

I seminarformen indgår at de studerende undervejs arbejder med deres mundtlige/skriftlige eksamen og fremlægger for de andre deltagere.

Eksempler på emner der vil kunne inddrages (og som vil kunne styrkes) af seminaret:

 • Undersøgelser af musik- og kulturinstitutioner som fx: DR, DKDM, Roskilde Festival og generelt livescenen.

 • Egentlige feltarbejder (eller feltøvelser) i fx Ghana, Fanø eller Nordvest

 • Fankultur og identitet

 • Spiritualitet, religion og musik, forskellige former for viden om musik

 • Undersøgelser af nationalitetskonstruktioner og musik, fx danskhed

 • Etik i arbejdet med (andre) menneskers musik

Til kurset vil der blive udarbejdet en egentligt bibliografi, men følgende udvalgte monografier vil blive inddraget

Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

KA2008 ordningen

Seminar/forelæsning

Til kurset vil der blive udarbejdet en egentligt bibliografi, men følgende udvalgte monografier vil blive inddraget:

 • Berger, Harris M. (1999) Metal, Rock and Jazz: Perception and the Phenomenology of Experience. Hannover/London: Weslyan University Press.

 • Jacob-Lortat, Bernard (1995) Sardinian Chronicles. Chicago: Chicago University Press.

 • Keller, Marcello S. (2012) What Makes Music European, Looking Beyond Sound. Plymouth: The Scarecrow Press.

 • White, Bob W. (2008) Rumba Rules: The Politics of Dance Music in Mobuto’s Zaire. Durham/London: Duke University Press.

Samt

 • Barz, Gregory & Timothy J. Cooley (2008) Shadows in the Field, New Perspectives in Fieldwork in Ethnomusicology, 2nd edition. New York/Oxford: Oxford University Press.

Der undervises i 12 uger á 3 lektioner pr. gang

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Der kan aflægges forskellige eksaminer fra KA2008 ordningen til dette kursus. ECTS-vægten kan derfor variere mellem 7,5 ECTS og 15 ECTS alt efter hvilken eksamen den enkelte studerende skal aflægge.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Nogle eksaminer er med ekstern censur, andre er med intern. Bedømmelsesformen afhænger af eksamensvalget.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 36
 • Undervisningsforberedelse
 • 132
 • Eksamensforberedelse
 • 41
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210