MIN, Minoriteter i Danmark - med udblik til Europa (E17)

Kursusindhold

Med empirisk udgangspunkt belyses minoritetsgrupper, der er karakteristiske i udvalgte perioder i både Danmark, det øvrige Norden og Europa. Det belyses, hvordan de pågældende minoritetsgrupper er opstået: ved migration, kolonisering, segregering, udskillelse af anderledeshed m.v. Der fokuseres på staternes holdning, lovgivning og politik samt samspillet mellem hhv. majoritets- og minoritetsbefolkningens holdninger og handlinger. Undervisningsforløbet sætter nutidige emner og problemstillinger i historisk perspektiv. Følgende temaer kan inddrages: - relationen mellem stat og folk og denne relations betydning for minoriteter (oprindelige folk, nationale mindretal, indvandrere og flygtninge, handikappede og seksuelle minoriteter), - forskelle og ligheder i politikken overfor minoriteter og oprindelige folk i Europa herunder suverænitetsbestemmelser, sprogpolitiske forhold m.v., - etniske og religiøse konflikter og konfliktløsninger; majoritets- og minoritetsstrategier (migration m.m.) i de europæiske lande

Engelsk titel

Minorities in Denmark, in a European perspective

Uddannelse

Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet i Minoritetsstudier

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2007-studieordning:
Minoriteter i Danmark, med udblik til Europa (fagelementkode HMSB10021E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende, herunder studenteroplæg og –opgaver

Fortrinsvis artikler tilgængelige på nettet, men indkøb af enkelte bøger må påregnes

Det er en forudsætning, at deltagerne kan læse akademiske tekster på engelsk

Besøg på museer etc. indeholdes i kurset, der må påregnes adgangsbillet

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Total
  • 412,5