AFLYST: Moderne Kultur/Visuel Kultur: Kulturpolitisk emne forløb 2 B: Dansk filmpolitik - Hvad bestemmer, hvilke film, vi ser?

Kursusindhold

Kurset er aflyst

Engelsk titel

CANCELLED: Cultural Policy: Danish film policy: What decides which movies get produced?

Uddannelse

Moderne Kultur

Holdundervisning

Eksempler på værker og litteratur

Det Danske Filminstitut: Undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film, juni 2016

http://www.dfi.dk/nyheder/filmupdate/pressemeddelelser/2016/ny-undersoegelse-om-koensfordeling-i-dansk-film.aspx

Ida Johannessen:  Den udstødte, den kuede, den komiske og den forbryderiske – en undersøgelse af nydanske repræsentationer i dansk spillefilm, Kandidatspeciale, Visuel Kultur, IKK, 2012

Dogme95

https://da.wikipedia.org/wiki/Dogme95

Carl Nørrested & Helge Krarup: Eksperimentalfilm i Danmark (Borgen, 1986)

Kurset er ét ud af tre kulturpolitiske kurser tilbudt i dette semester, der konstituerer anden halvdel af et kulturpolitisk modul 5 på 2015 studieordningen (den første del er det obligatoriske kursus Cultural Policy – Theory, Method & Analysis, som bliver undervist i første del af semestret).
Udbydes til følgende eksaminer på Moderne Kultur, 2015 ordningen: Modul 5.
Studerende fra Visuel Kultur som ønsker at følge dette kursus, skal også følge Kulturpolitisk emne forløb1: Cultural Policy: Theory, Method & Analysis.

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 42
  • Forberedelse
  • 140
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 210