Moderne Kultur/Kunsthistorie/Visuel Kultur: Kulturhistorisk emne, forløb 2E: Dansk eksperimentalfilm

Kursusindhold

På dette kursus vil vi se, analysere og diskutere danske eksperimentalfilm, som befinder sig i det Danske Filminstituts og Statens Museum for Kunsts arkiver. Betegnelsen eksperimentalfilm dækker over en heterogen samling af kunstneriske film, der på forskellig vis eksperimenterer med filmmediet. Dansk eksperimentalfilmshistorie starter forholdsvist sent – set i forhold til f.eks. svenske Viking Eggelings abstrakte filmkompositioner allerede i 1920’erne – med Roos’ og Mertz’ Flugten fra 1942. Herefter er der nogle modernistiske, abstrakte og konkrete forsøg med film i 1950’erne, et par surrealistiske film af Wilhelm Freddie, eksperimenter omkring gruppen af skandinaviske situationister, filmgruppen ABCinemas demokratisering af filmmediet i slutningen af 1960’erne, og bl.a. feministisk film i 1970’erne.

På kurset vil vi se på, hvordan de danske filmeksperimenter forholder sig til historiske kunst- og filmbevægelser, såsom sovjetisk montage, cinéma pur, surrealistisk film eller amerikansk avantgardefilm. Fokus i kurset vil være på tidlige danske eksperimentalfilm, frem til videomediets indtog i kunsten, men det er idéen, at det historiske fundament kan bidrage til forståelsen af filmmediets betydning i det komplekse felt af expanded cinema i dag.

Det hidtil eneste oversigtsværk over feltet er Nørresteds og Krarups Eksperimentalfilm i Danmark fra 1986. Et nyere internationalt oversigtsværk i er A.L. Rees’ A History of Experimental Film and Video fra 2011. Undervejs i kurset vil vi desuden bevæge os ind i filmæstetiske diskussioner hos Benjamin, Bergson og Deleuze og nyere filmfænomenologiske positioner (f.eks. Laura U. Marks).

Engelsk titel

Cultural History: Danish Experimental Film

Uddannelse

Moderne Kultur

Holdundervisning

Dette kursus er en del af tapas-kurserne på Moderne Kultur. Hvis du er indskrevet på 2015-ordningen på Moderne Kultur, skal du tilmelde dig både et kursus i Kulturhistorisk emne, forløb 1 (c, d eller e) samt et forløb 2 (c, d eller e). Du skal vælge et kursus både i forløb 1 og 2. Det er IKKE muligt at følge enten 2 forløb 1 eller 2 forløb 2.
Eksamen kan aflægges i modulerne 2, 3 eller 7 på Moderne Kultur 2015-ordningen.

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 98
  • Total
  • 210