Moderne kultur/Litteraturvidenskab: Kulturhistorisk emne, forløb 1E: På råbeafstand af marxismen; Post-68 ‘vestlig marxisme’ i kontekst

Kursusindhold

På dette kursus vil vi fokusere på nyere kulturteoretiske og politisk filosofiske teoridannelser med særlig henblik på spørgsmålet om marxismens selvkritik og selvafviking efter 1968. Såvel historisk som teorihistorisk fremstår 1968 som et vigtigt skæringspunkt i det 20. århundredes historie, og i løbet af kurset vil vi forsøge at sætte os ind i det skifte, som 1968 udgjorde, og analysere de historiske konsekvenser det har haft.

Engelsk titel

Cultural History

Uddannelse

Moderne Kultur

Holdundervisning

Kursets litteratur vil bestå dels af forskellige centrale teoretikere som Antonio Negri, Slavoj Žižek, Alain Badiou, Jacques Ranciére, postsituationisme (Tiqqun/Le comité invisible) og venstrekommunisme (Théorie Communiste, Endnotes), dels af forskellige kritiske læsninger af det historiske forløb siden sidst i 1960’erne.

Dette kursus udbydes til modulerne 2, 4, 5 og 6c på Litteraturvidenskab, 2015-ordningen samt til modulerne 2, 3 og 7 på Moderne Kultur, 2015-ordningen. .
Hvis du er indskrevet på 2015-ordningen på Moderne Kultur eller Litteraturvidenskab, skal du tilmelde dig både et kursus i Kulturhistorisk emne, Forløb 1 (c, d eller e) ELLER Aktuel kulturforskning a OG et kursus i Kulturhistorisk emne Forløb 2 (c, d eller e) ELLER Aktuel kulturforskning B. I undervisningstilmeldingsperioden tilmelder du dig begge forløb. Du skal vælge et kursus i både Forløb 1 og 2. Det er IKKE muligt at vælge at følge f.eks. 2 Forløb 1 eller 2 Forløb 2.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Censur er påført som ekstern. Det er en ekstern eksamen, hvis du aflægger modul 3, Kulturhistorisk emne. Hvis du aflægger en anden eksamen ifb. med kurset, bedes du tjekke censurform og andre prøveformsdetaljer i den studieordning, du aflægger eksamen i.
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 98
  • Total
  • 210