MID. Latinsk palæografi og middelalderens bogkultur

Kursusindhold

Introduktion til latinsk palæografi og middelalderens bogfremstilling, herunder forskellige sider af bogens kultur- og socialhistorie fra senantikken til senmiddelalderen. Indeholder studiebesøg på Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivets samling af middelalderlige pergamentsfragmenter.

Engelsk titel

MID. Latin palaeography and the book culture of the Middle Ages

Uddannelse

Middelalderkundskab

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøve i fagelementet "Modul III: Latinsk Palæografi og middelalderens bogkultur" (BA-tilvalg, 2007-ordningen).

Forelæsninger, øvelser og opgavevejledning.

Bernhard Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters (Berlin 1979 eller senere, f.eks. 4. udvidede og rettede udgave, Eric Schmidt Verlag, Berlin 2009), findes også i fransk og engelsk oversættelse (Picard, Paris 1985 og Cambridge University Press, Cambridge 1990). Kan evt. suppleres med Raymond Clemens & Timothy Graham, Introduction to Manuscript Studies, Cornell 2007 eller senere.

Supplerende materiale vil blive gjort tilgængeligt i det elektroniske kursusrum.

Det er nødvendigt at have et grundlæggende kendskab til latinsk sprog ved tilmelding til prøveform A. Prøveform B kan benyttes af studerende uden særlige latinkundskaber.

Grundfgagsstuderende ved Latin som tager kurset som et semiar, skal huske af afmelde sig eksamen i eksamensredigeringsperioden.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0