Litteraturvidenskab/Moderne Kultur: Kickstart dit speciale! Specialeforberedende workshop for Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

Kursusindhold

Hvordan forbereder man sit speciale i god tid? Alle fag på IKK afholder fra og med efterårssemestret 2014 en specialeforberedende workshop for studerende på kandidatuddannelsernes 3. semester. Målet med specialeworkshoppen er, at den studerende får formuleret et udkast til en problemstilling og lavet en foreløbig litteraturliste, som skal støtte den studerende i kontakten til en vejleder og være en hjælp til at indgå en specialekontrakt.

Fra den 1.2.18 træder nye specialeregler igang - hold øje med KUnet. Helt aktuelt skal studerende, der skal skrive speciale i E18, indgå 1. specialekontrakt den 30.6.18.

Workshop-aktiviteterne støtter den studerende til selvstændigt at gennemtænke emne og problemstilling for specialet og rummer blandt andet: information om specialeemner, specialegrupper og vejledere, arbejde med emne- og problemformuleringer, litteratursøgning osv. Workshopformatet er to seminarer og et litteratur-og informationssøgningskursus for specialestuderende.

Workshoppens formål er specialeforberedende, dvs. at støtte den studerende på bedst mulig vis forud for det egentlige vejledningsforløb. At kickstarte sit speciale betyder, at man er godt i gang med litteratursøgning og emneafgrænsning når specialekontrakten indgås. Kick it!

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 12
  • Total
  • 12