Litteraturvidenskab/Moderne Kultur: Aktuel kulturforskning 2b: Mellem menneske og politik. Kinas litteratur i det tyvende århundrede

Kursusindhold

Også i Kina var det 20. århundrede en periode med enorm social forandring og stor kulturel kreativitet. En to-tusindårig dynastisk tradition faldt fra hinanden, og fire årtiers kamp mellem konkurrerende fraktioner fulgte, før Mao og Kinas Kommunistparti satte sig på statsmagten. Hurtigt viste det sig imidlertid, at kampen om folkets sjæl kun lige var begyndt. I dette kursus vil vi studere udviklingen af Kinas litterære tradition fra starten af det 20. århundrede op til i dag. Vi vil undersøge, hvordan Kinas forfattere, kritikere og politikere opfattede litteraturens rolle i forhold til moderniseringen af staten såvel som af befolkningen. Vi vil dykke ned i forholdene mellem kønnene og klasserne for at se, hvordan de kontinuerlige forskydninger på disse områder påvirkede den litterære produktion og institution. Vi vil zoome ind på den kinesiske ”model of the mind” for at se, hvordan denne kommer til udtryk gennem litteraturen. Desuden vil vi undersøge, hvorfor litteratur har optaget så prominent en plads blandt kunstarterne i Kina og se på, hvorfor litteratur har spillet så vigtig en rolle i politiske konflikter i det moderne Kina. Og, frem for alt, vil vi læse noget af det bedste litteratur, der blev skrevet i Kina i det forgangne århundrede. Alle tekster vil foreligge på engelsk eller dansk.

Engelsk titel

Contemporary Cultural Studies: When the political is personal: Chinese literature in the long 20th century

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Dette kursus udbydes til modulerne 2, 4, 5 og 6c på Litteraturvidenskab, 2015-ordningen samt til modulerne 2, 3 og 7 på Moderne Kultur, 2015-ordningen. .
Hvis du er indskrevet på 2015-ordningen på Moderne Kultur eller Litteraturvidenskab, skal du tilmelde dig både et kursus i Kulturhistorisk emne, Forløb 1 (c, d eller e) ELLER Aktuel kulturforskning a OG et kursus i Kulturhistorisk emne Forløb 2 (c, d eller e) ELLER Aktuel kulturforskning B. I undervisningstilmeldingsperioden tilmelder du dig begge forløb. Du skal vælge et kursus i både Forløb 1 og 2. Det er IKKE muligt at vælge at følge f.eks. 2 Forløb 1 eller 2 Forløb 2.
Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen og samtidig kontakte Linda Thomsen (lthomsen@hum.ku.dk) for at blive tilmeldt inspirationskurset.

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 98
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 210