Litteraturvidenskab/Moderne Kultur/Teatervidenskab: Aktuel Kulturforskning 1B: Ankomsten til storbyen: London, Paris, København

Kursusindhold

Bondeknolden kommer til storbyen. Dette er et af de mest uopslidelige motiver i europæisk litteratur. Det bliver for alvor populært i løbet af 1800-tallet, hvor byer som London, Paris og København forvandles fra middelalderbyer til moderne metropoler. En forklaring på dets popularitet er, at det giver læseren mulighed for at identificere sig med protagonistens forsøg på at give mening til storbyens mylder af sanseindtryk.  Dette kursus vil undersøge, hvordan ankomstmotivet i 1800-tallets europæiske litteratur bliver brugt til at konstruere et billede af storbyen og hvordan storbyens specifikke steder (boulevarden, banegården, stormagasinet, de offentlige pladser, etc.) anvendes til at indfange periodens sociale og politiske rum.  Vores genstand vil primært være den victorianske roman (Charles Dickens, Charlotte Brontë, Wilkie Collins) den franske byroman (Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Émile Zola) og danske københavnerfiktioner (Johannes Jørgensen, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Emil Bønnelykke).  Udover at undersøge motivets udvikling, de nationale forskelle og ligheder, vil vores analyser af motivets historie også forholde sig til mere teoretiske spørgsmål såsom forholdet mellem storbyen og romanformens udvikling, litteraturens relation til geografiske steder og endelig spørgsmålet om migration og mobilitet i europæisk litteratur.

Engelsk titel

Comparative Literature: Contemporary Cultural Studies

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Dette kursus udbydes til modulerne 2, 5 og 6c på Litteraturvidenskab, 2015-ordningen samt til modulerne 2, 3 og 7 på Moderne Kultur, 2015-ordningen. Til Teatervidenskabs studerende til eksamen til Modul 11 og 13.
Dette kursus er en del af tapas-kurserne på Litteraturvidenskab på 2015-ordningen.
For at aflægge eksamen i Aktuel kulturforskning, skal du tilmelde dig både et kursus i Aktuel kulturforskning, forløb 1 (a eller b) OG et kursus i Aktuel kulturforskning, forløb 2 (a eller b) I undervisningstilmeldingsperioden tilmelder du dig begge forløb. Du skal vælge et kursus i både Forløb 1 og 2. Det er IKKE muligt at vælge at følge f.eks. 2 Forløb 1 eller 2 Forløb 2.
Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen og samtidig kontakte Linda Thomsen (lthomsen@hum.ku.dk) for at blive tilmeldt inspirationskurset.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Eksamen
  • 42
  • Forberedelse
  • 140
  • Total
  • 210