Litteraturvidenskab/Moderne Kultur: Aktuel kulturforskning 2A: Engagementets teori, historie og former. Nye, gamle perspektiver på litteratur og politik

Kursusindhold

Falder talen i dag på  ’engageret litteratur’, så er tonen oftest et sted mellem det mildt overbærende og det hånligt vrængende.  Ikke alene har det en hengemt dunst af didaktisk entydighed og betonkommunistisk partisanlitteratur over sig; engagement-begrebet er også blevet heftigt kritiseret af den æstetiske tænknings kongerække fra Adorno til Rancière.

 

På dette kursus vil vi i fællesskab bevæge os om bag disse fordomme og tage den engagerede litteratur seriøst. Det betyder ikke, at vi går ukritisk til værks.  Kurset vil i høj grad give anledning til at sætte spørgsmålstegn ved engagementet både som teoretisk begreb (fx i Satres What is Literature (1948)) og som litterær praksis (på kurset vil vi bl.a.  læse Fjodor Gladkovs Cement (1925), Martin Andersen Nexøs Den store Kamp (1909) og tekster af Bertolt Brecht). Helt konkret kommer vi da også til at beskæftige os med Adornos klassiske kritik (”Engagement”(1962))  ligesom vi vil læse Ferdinand Célines Rejse til nattens ende (1932) som eksempel på det Charles Glicksberg kalder ”counter-commitment”.  

 

Når det er sagt, så  er formålet stadig at udfordre  og nuancere udbredte antagelser om eksempelvis den engagerede litteraturs  formforarmede, lukkede, entydige og dermed bedagede natur. Med andre ord er kursets grundlæggende ambition - ikke mindst set i lyset af den aktuelle (post-strukturelle, post-marxistike, post-moderne, post-etc.) kulturkritiks krise –at facilitere og kvalificere en diskussion om engagement-begrebets fortsatte relevans for det akademiske arbejde i krydsfeltet mellem litteratur og politik.

Engelsk titel

Contemporary Cultural Studies: Literature of commitment

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Lavpraktisk vil der blive produceret et kompendium med kursets tekster, dog må man forvente at skulle købe primærværker selv. Er man interesseret i  orientere sig i stoffet forud for kurset, så kan man kaste sig over de ovenfor nævnte tekster samt Susan Suleimans Authoritarian Fictions(1983) og Barbara Foleys Radical Representations (1993).

Dette kursus udbydes til modulerne 2, 4, 5 og 6c på Litteraturvidenskab, 2015-ordningen samt til modulerne 2, 3 og 7 på Moderne Kultur, 2015-ordningen. .
Hvis du er indskrevet på 2015-ordningen på Moderne Kultur eller Litteraturvidenskab, skal du tilmelde dig både et kursus i Kulturhistorisk emne, Forløb 1 (c, d eller e) ELLER Aktuel kulturforskning a OG et kursus i Kulturhistorisk emne Forløb 2 (c, d eller e) ELLER Aktuel kulturforskning B. I undervisningstilmeldingsperioden tilmelder du dig begge forløb. Du skal vælge et kursus i både Forløb 1 og 2. Det er IKKE muligt at vælge at følge f.eks. 2 Forløb 1 eller 2 Forløb 2.
Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen og samtidig kontakte Linda Thomsen (lthomsen@hum.ku.dk) for at blive tilmeldt inspirationskurset.

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 98
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 210