Litteraturvidenskab: Aktuel Kulturforskning 1A: Frygt og Bæven: Aktuel Kierkegaardforskning

Kursusindhold

Frygt og Bæven (1843) er en af Søren Kierkegaards mest fascinerende og mest provokerende bøger. Umiddelbart fremstår forfatterpseudonymet Johannes de silentio som en religiøs fundamentalist, der hylder den betingelsesløse lydighed over for en guddommelig kommando. Men de seneste års forskning har vendt bogen på hovedet ved at foreslå, at den grundlæggende handler om tillid, ikke om lydighed. Set på den måde er det afgørende ikke Guds fornuftsstridige kommando, men snarere menneskets fornuftsstridige tillid til en verden – helt konkret en verden, hvis mening er truet af en overhængende katastrofe. Denne nye fortolkning af Frygt og Bæven giver bogen en overraskende relevans i dag, hvor menneskelivet og det politiske liv i stigende grad ses i lyset af risikokalkuler og klimakatastrofescenarier.

               Kurset vil gennemgå en række nyere læsninger af Frygt og Bæven – bl.a. ved Félix Guattari og Gilles Deleuze, Jacques Derrida, John Davenport, Sharon Krishek og John Lippitt – med særligt fokus på det, der på bogens titelblad omtales som ”Dialektisk Lyrik”, dvs. den særegne blanding af filosofiske og litterære fremstillingsformer, som Johannes de silentio bruger for at kunne nærme sig forholdet mellem tilliden og meningstabet

Engelsk titel

Contemporary Cultural Studies: Fear and Trembling: Contemporary Kierkegaard Research

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kurset er en workshop. På de enkelte undervisningsgange à fire timer vil de studerende ikke bare holde oplæg og diskutere konkrete tekstpassager og forskningsartikler, men også skrive kortere tekster og bearbejde disse tekster on location (med medbragt computer). Afprøvningen består i de studerendes aktive bidrag til workshoppens arbejde. Sagt på en anden måde skal man kun tilmelde sig dette kursus, hvis man ønsker at deltage i arbejdet på de enkelte undervisningsgange

Det er god idé før kurset at anskaffe og læse den kritiske udgave Gjentagelsen - Frygt og bæven – Kommentarer, ved Niels Jørgen Cappelørn (Søren Kierkegaards værker bd. 4), København: Gyldendal 2015. Hele Kierkegaards forfatterskab er i øvrigt tilgængeligt online på www.sks.dk. Som introduktion kan anbefales Clare Carlisle, Kierkegaard's Fear and Trembling: a Reader's Guide. London: Continuum, 2010; Daniel W. Conway (red.) Kierkegaard's Fear and trembling: a Critical Guide, Cambridge, New York: Cambridge University Press 2015; John Lippitt, Kierkegaard’s Fear and Trembling, New York: Routledge 2016. Alle tre bøger er tilgængelige online på KB.

Dette kursus udbydes til modulerne 2, 5 og 6c på Litteraturvidenskab, 2015-ordningen samt til modul 4 (se nedenævnte formalia):
Dette kursus er en del af tapas-kurserne på Litteraturvidenskab på 2015-ordningen.
For at aflægge eksamen i Aktuel kulturforskning, skal du tilmelde dig både et kursus i Aktuel kulturforskning, forløb 1 (a eller b) OG et kursus i Aktuel kulturforskning, forløb 2 (a eller b) I undervisningstilmeldingsperioden tilmelder du dig begge forløb. Du skal vælge et kursus i både Forløb 1 og 2. Det er IKKE muligt at vælge at følge f.eks. 2 Forløb 1 eller 2 Forløb 2.
Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen og samtidig kontakte Linda Thomsen (lthomsen@hum.ku.dk) for at blive tilmeldt inspirationskurset.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Eksamen
  • 42
  • Forberedelse
  • 140
  • Total
  • 210