Litteraturvidenskab: BA-TV: Den moderne litteraturs og kulturs historie 1

Kursusindhold

Se venligst beskrivelsen af faget i studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/litteraturvidenskab/Litteraturvidenskab_BATV_2014.pdf

 

Kurset præsenterer en række vigtige strømninger i den moderne litteraturs og kulturs historie på tværs af landegrænser og grænserne mellem kunstarter i perioden 1850-1950. Det er opdelt i to parallelle undervisningsforløb, henholdsvis Den moderne litteraturs historie og Den moderne kulturs historie. På begge undervisningsforløb foregår undervisningen som en kombination af forelæsninger og seminarer med fokus på såvel litteratur- som kulturhistorie. Konkret forløber begge undervisningsforløb over 14 uger og består af hver 10 forelæsninger (à 2 timer) og 8 seminarer (à 3 timer). Forudsætningen for aflæggelse af eksamen som bunden, skriftlig hjemmeopgave er godkendt aktiv undervisningsdeltagelse bestående af seks godkendte småopgaver, tre på hver af de to undervisningsforløb.

Kurset er opdelt i fire temablokke, der går på tværs af de to parallelle undervisningsforløb i Den moderne litteraturs historie og Den moderne kulturs historie. Første temablok, "Revolutionen", handler om nybrud og kontinuitet mellem 1848 og 1914 – med afsæt i 1848-revolutionen og med industrialisering, urbanisering og demokratisering som perspektiv. Anden temablok, "Krigen", handler om Første Verdenskrig som skillevej mellem "verden af i går" og "verden af i dag" – med fokus på den psykologisk og æstetiske bearbejdning af de traumatiske krigsoplevelser. Tredje temablok, "Imperialismen", handler om de vestlige nationalstaters økonomiske eventyr i Sydamerika, Afrika og Asien – med perspektiver til datidens eksotisme og orientalisme. Fjerde temablok, "Massen", handler om mellemkrigstidens ideologiske massebevægelser og massekultur – med fokus på polariseringen mellem socialisme og fascisme.

Vi vil på kurset studere en vifte af kulturelle og kunstneriske udtryk fra litteratur, billedkunst, film og arkitektur til manifester og mode. De enkelte værker vil blive belyst i deres sociale, politiske, litteraturhistoriske og kulturhistoriske kontekst. Samtidig vil vi løbende diskutere de teoretiske og metodiske principper for litteraturhistorisk og kulturhistorisk kontekstualisering, herunder udviklingen af begreber som kultur, mentalitet og modernitet. Pensum udgøres af primærkilder (f.eks. en roman, et maleri, en film, et manifest) og af litteraturhistorisk og kulturhistorisk faglitteratur – herunder eksempler på faglitteratur som med tiden er blevet en primærkilde til faser i den moderne kulturs historie.

Engelsk titel

The History of Modern Literature and Culture 1

Uddannelse

BA-tilvalg i Litteraturvidenskab

Forelæsning (med grundfagsstuderende) + seminarhold.
Kurset er delt op i 2: Forelæsning i Den moderne litteraturs historie 1 med seminarhold og Forelæsning i Den moderne kulturs historie 1 med seminarhold.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 3
 • Seminarhold
 • 36
 • Total
 • 143