Litteraturvidenskab/Moderne Kultur/Musikvidenskab/Kunsthistorie/Visuel Kultur/Teatervidenskab:Forskningsemne: 1917 – Åndens revolution

Kursusindhold

Kurset ”1917 – åndens revolution” tager udgangspunkt i et tværfagligt krydsfelt – film, billedkunst og litteratur – og tegner ud fra det et billede af revolutionsårenes kulturelle transformationskraft. Vi skal se på, hvordan de revolutionens kunstnere opfattede deres egen rolle i det nye samfund, hvordan drømmen om en ny type menneske og et helt nyt erfaringsgrundlag kom til udtryk i den sovjetiske kulturproduktion, og hvordan et nyt formsprog kom til verden, der ikke kun berørte kunsten, men i lige så høj grad ændrede ved, hvad der var muligt at tænke og føle.

Året 1917 vil agere som samlingspunkt, men kurset vil dække årene ca. 1910-1930 for at opfange både revolutionens optakter og efterdønninger. Kurset fokuserer fortrinsvist på den unge sovjetiske kunst ved at dykke ned i værkerne og de historiske dokumenter, men vil trække tråde til den øvrige kunstneriske situation i Europa i mellemkrigstiden samt diskutere revolutionskunstens betydning for periodens formsprog, mediebevidsthed og modbevægelser.

 

Vi vil i løbet af kurset bl.a. gennemgå litterære værker – Yevgeny Zamyatins Vi samt et udvalg af Vladimir Mayakovskys og Osip Mandelstams poesi – og retninger inden for billedkunsten såsom suprematisme, konstruktivisme og kubo-futurisme repræsenteret af Kazimir Malevitj, Naum Gabo, El Lissitzky og Vladimir Tatlin. Vi vil også arbejde med film af Sergei M. Eisenstein (Strejke, Panserkrydseren Potemkin), Dziga Vertov (Kino-Eye, Manden med kameraet), og Vsevolod Pudovkin (Moderen).

 

Engelsk titel

Research topic: 1917 - A Revolution of the Spirit

Holdundervisning

Af teoretiske værker kan bl.a. nævnes:

Ian Christie & Richard Taylor: Russian and Soviet Cinema in Documents 1896-1939

Eric Hobsbawn: The Age of Extremes

Vladimir Lenin (ed. Slavoj Zizek): Revolution at the Gates. Selected Writings of Lenin 1917

Alexander Bogdanov: The Cultural Tasks of Our Time

Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen, og samtidig kontakte Linda Thomsen (lthomsen@hum.ku.dk) for at blive tilmeldt inspirationskurset.

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 294
  • Total
  • 420