Litteraturvidenskab/Moderne Kultur: Forskningsemne: Den politiske roman i dag - udbydes IKKE i eftertilmeldingen

Kursusindhold

Et sted i romanen Kairos af svenske Andrzej Tichý diskuteres Peter Weiss’ Modstandens æstetik:  ”det er ligesom rørende at læse Weiss, den sene Weiss, den politiske Weiss, kommunisten Weiss, troende, overbevist, engageret, insisterende, osv. Sådan er forfatter er ikke mere mulig, ja, utænkelig. Som om moderniteten var lige så fjern som middelalderende eller renæssancen.« Sådan står der, men så tilføjes det: ”Måske er samtidens realist, trygt forskanset i en bunker af defaitistiske projektioner, mindst lige så rørende.”

 

Denne lille refleksion vil danne udgangspunkt for dette kursus om nogle udvalgte og eksemplariske bud på hvor romanen i dag er på vej hen. I den forbindelse vil vi stifte bekendtskab med værker af amerikanerne Chris Kraus og Ursula Le Guin, nordmændene Karl Ove Knausgård og Matias Faldbakken/Abu Rasul, ungarske László Krasznahorkai, rumænske Mircea Cărtărescu, franske Michel Houellebecq, og førnævnte Andrez Tichy. Nogle vil vi kun berøre tangentielt, andre vil vi læse mere koncentreret. På trods af disses forfatterskabers vidt forskellige karakter, er det alligevel et fælles sæt af problemer og spørgsmål, som deres værker udspringer af. Det er spørgsmål som vedrører forholdet mellem fiktion og fremtid, kunst og politik. De kan sammenfattes således: Har romanen i dag opgivet troen på sig selv, og ikke blot på sin egen fremtid, men også på verdens fremtid, på fremtidens fremtid? Har romanforfattere overgivet sig til det, Sam Gindin kalder the spectre of fatalism, dvs. er romanen i dag et symptom på historiens afslutning, utopiens endeligt, eller foregår der stadig forhandlinger, forskydninger, forandringer sted? Og er der andre end Knausgård der får kvalme af at tænke på ordet fiktion? 

Engelsk titel

Research Topic: Contemporary political fiction -

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Disse i og for sig både storslåede og umulige spørgsmål skal vi forsøge at forholde os til. Vi vil søge sekundærlitterær hjælp i ældre og nyere tekster såsom Sartres berømte essay om litteraturens engagement og Fredric Jamesons Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. Vi vil læse Faldbakkens essay om ”kvindelig resignation” og Cărtărescus ditto ”Postmodernity as a ’weak’ ontological, epistomological and historical experience.” Desuden vil vi læse Fukuyamas tese om historiens afslutning – og nyere teorier om romanen som genre.

Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen, og samtidig kontakte Linda Thomsen (lthomsen@hum.ku.dk) for at blive tilmeldt inspirationskurset.
Udbydes til følgende eksaminer: Litteratur KA, Modul: 2, 5, 6B og 6C + Moderne Kultur KA, Modul: 2, 4 og 7.

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 303
  • Holdundervisning
  • 33
  • Total
  • 420