Litteraturvidenskab/Moderne Kultur/Kunsthistorie:Forskningsemne: Kosmonauter af det indre rum - weird fiktion og en ny morgens gry

Kursusindhold

Dette kursus vil undersøge alternative moderniteter og andre vidensformer, som de er kommet til udtryk gennem weird fiktion – et felt der spænder over forskellige genre- og stilbetegnelser som sci-fi, horror, surrealisme og ekspressionisme. Undervejs vil vi opbygge en fortolkningsramme, hvor vi analyserer, hvilke alternative sam- og fremtidigheder disse forestillingsverdener er præget af, og hvordan de kan begribes, selv om de er postuleret ukendte og uerkendbare.

 

Weird-genren er blevet kaldt genren om det, som kunne være. Da det handler om en anden form for væren og erkendelse er det en genre, der altid kan læses politisk-utopisk. Samtidig foregår det i et rum af psykologisk liminalitet, hvor et ofte okkult islæt kan ses som en intervention i et psykogeografisk terræn. Denne indre drejning skal måske ses i forhold til, at den ydre virkeligheds handlingsmuligheder betragtes som håbløse. I stedet ønskes – gennem drømme, visioner og åbenbaringer - at kombinere videnskab og tro til et nyt system. Et gennemgående tema vil være forsøget på at skabe nye 'virkelighedstunneler' og derigennem transmutere verden.

 

Vi vil læse tekster af bl.a. Gustav Meyrink, Charles Fort, H. P. Lovecraft, Alfred Kubin, Robert Anton Wilson og Iain Sinclair samt inddrage kunst, film og musik i det omfang, det har relevans. På et teoretisk plan vil vi beskæftige os med bl.a. Alfred Korzybski, Georges Bataille, Ernesto de Martino samt begreber som patafysik, kvantemekanik, økologi og kriseteori.

 

Engelsk titel

Research topic: Cosmonauts of Inner Space - weird fiction and the dawning of a new era

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Vi vil læse tekster af bl.a. Gustav Meyrink, Charles Fort, H. P. Lovecraft, Alfred Kubin, Robert Anton Wilson og Iain Sinclair samt inddrage kunst, film og musik i det omfang, det har relevans. På et teoretisk plan vil vi beskæftige os med bl.a. Alfred Korzybski, Georges Bataille, Ernesto de Martino samt begreber som patafysik, kvantemekanik, økologi og kriseteori.

Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen, og samtidig kontakte Linda Thomsen (lthomsen@hum.ku.dk) for at blive tilmeldt inspirationskurset.
Udbydes til følgende eksaminer: Litteratur, KA, Modul: 2, 5, 6B og 6C + Moderne Kultur, KA, Modul: 2, 4 og 7, udbydes også som BA-tilvalg.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 303
  • Holdundervisning
  • 33
  • Total
  • 420