Litteraturvidenskab/Moderne Kultur: Forskningsemne - Afkoloniseringens spøgelser i fransk og algerisk litteratur

Kursusindhold

I 2014 vandt den algeriske forfatter Kamel Daoud den prestigiøse franske Goncourt-pris for romanen Mersault contre-enquete (do: Mersault – en modundersøgelse), et postkolonialt remake af Albert Camus berømte roman L’Etranger (1942, do: Den Fremmede). Camus roman om franskmanden Mersault (romanens fortæller), der myrder en tilfældig ”araber”, udspiller sig i Algeriet hvor Camus voksede op og levede indtil 1941. I Mersault contre-enquete fortæller Kamel Daoud, der bor i byen Oran med en fatwa hængende over hovedet, denne historie ud fra den myrdede arabers – eller rettere dennes brors –  perspektiv. Camus spøgelsesagtige araber får hermed endelig den kontur, historie og familie som hverken Camus eller hans fortæller gav ham. Kamel Daouds appropriering af L’Etranger er på en gang en hyldest til og en kritik af Camus, og Mercault contre-enquete bærer således vidnesbyrd om Camus kontroversielle arv i det postkoloniale Algeriet.

 

På kurset skal vi sammenligne Camus L’Etranger med Daouds Mersault contre-enquete (begge romaner vil blive gennemgået på fransk og dansk). Da sådanne værker (og deres reception) skal forstås i den historiske og samtidige kontekst, skal vi som sekundærlitteratur læse Fast Cars, Clean Bodies: Decolonization and The Reordering of French Culture. Heri undersøger Kristin Ross sammenhængen mellem modernitet (dyrkelse af fart, hygiejne, teknologi, amerikansk kultur) og afkolonisering. Ved hjælp af den socio-økonomiske abstraktion ”kapitalistisk modernisering” forbinder Ross centrale tendenser i 1950’erne og 1960’ernes kulturelle, filosofiske og samfundsmæssige udvikling med virkninger af den ualmindeligt blodige algeriske selvstændighedskrig (1954-1962). Vi skal læse ned i dele af Ross omfattende materiale (der består af bl.a. Tati, Robbe-Grillet, Sartre, hverdagslivets teoretikere, strukturalismen mm) og samtidig gennem læsning Frantz Fanons Les damnés de la terre (1961, do: Fordømte her på jorden) undersøge afkolonisering set fra et algerisk perspektiv. Kamel Daouds roman – og den massive internationale opmærksomhed som bogen har fået – viser imidlertid, at afkoloniseringens traumer stadig spøger – både i Algeriet og i Europa. Denne nutidige kontekst for Mersault contre-enquete vil vi tilgå via den debat og de beskyldninger om islamofobi, som Kamel Daouds artikler (i Le Monde henholdsvis New York Times) om de seksuelle masseovergreb nytårsaften i Køln blev mødt med fra vestlige intellektuelles og arabisk-muslimske intellektuelles side. Vi vil perspektivere denne debat til andre nulevende algeriske forfatteres diskussion af forholdet mellem religion, kultur og politik i den arabiske verden.

Engelsk titel

Research topic: The Ghosts of Decolonisation in French and Algerian Literature

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Kamel Daoud: Mersault contre-enquete (Actes Sud, 2014); do: Mersault – en modundersøgelse (Turbine, 2015)

Albert Camus: L’Etranger (1942); do.: Den fremmede.

Kristin Ross: Fast Cars, Clean Bodies: Decolonization and The Reordering of French Culture (The MIT Press, 1996)

Frantz Fanon: Les Damnés de la terre (1961), do: Fordømte her på jorden (Rhodos 1966)

Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen, og samtidig kontakte Linda Thomsen (lthomsen@hum.ku.dk) for at blive tilmeldt inspirationskurset
Udbydes til følgende eksaminer: Litteratur, KA, modul: 2, 5, 6b og 6c + Moderne Kultur, KA, modul: 2, 4 og 7 og udbydes som BA-tilvalg.

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 303
  • Holdundervisning
  • 33
  • Total
  • 420