Litteraturvidenskab : Værkkursus 1: Charles Baudelaire: Les fleurs du mal - Bemærk nyt undervisningstidspunkt

Kursusindhold

På dette kursus skal vi beskæftige os med Baudelaires digtværk Les fleurs du mal (opr. 1857), der spiller en hovedrolle i den litterære modernismes tilblivelse. Dets udtryk er på vej væk fra en klassisk/akademisk form, og på spil står muligheden for at give stofligheden og foranderligheden en forrang frem for idéerne eller stabiliteten. Men når dennesidigheden således kommer først, åbner det også for spørgsmålet om, hvorvidt en anden verden er mulig — i digtet eller andetsteds. Seksualiteten — og et kønsforhold i krise — spiller en hovedrolle, på en baggrund af revolutioner, diktatur og den gigantiske ejendomsoperation, som skaber nutidens Paris.

Undervejs vil vi både skaffe os et overblik, gå i dybden med enkeltdigte og beskæftige os indgående med en række vigtige etaper i Baudelairereceptionen (fra Arthur Symons og Walter Benjamin over Georges Poulet og Roman Jakobson til Christine Buci-Glucksmann og Christopher Prendergast).

 

Engelsk titel

Seminar Paper: The Literary Work: Charles Baudelaire: Les fleurs du mal

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Vores grundbog bliver en tosproget udgave (fransk-engelsk): Charles Baudelaire, The Flowers of Evil (trans. James McGowan), Oxford University Press (Oxford World's Classics), 2008 (1993), ISBN 978-0-19-953558-3; dermed har vi en fællesudgave og er ikke afhængige af, om alle lægger ud med tilstrækkelige franskkundskaber. Øvrige tekster, inklusive danske oversættelser af udvalgte digte, bliver optrykt i et kompendium.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 294
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420