ITS; Informationssøgning - forstår Google hvad vi spørger om?

Kursusindhold

Hvordan fungerer moderne søgemaskiner, og hvordan kan de blive bedre? Virker de lige så godt for dansk som for engelsk? Finder vi altid det vi søger efter, eller finder vi noget andet der er lige så godt? I kurset kommer vi bag om teknologien i søgemaskiner som Google, og vi undersøger bl.a. hvordan søgemaskiner i dag tilpasses vores tidligere søgninger og øvrige færden på nettet. Vi ser især på de sproglige aspekter af informationssøgning og lærer hvordan de betydningsbærende ord i en tekst tagges sådan at man med sproglig analyse kan forbedre søgeresultaterne. Vi afprøver nye søgeredskaber så som Google Books Ngram Viewer som muliggør søgninger i Googles enorme digitale bibliotek. Kurset kombinerer en sproglig/humanistisk tilgang med teknologisk ”hands-on”, så du får samtidig nogle basale it-færdigheder og lærer at udforme enkle søgerutiner i programmeringssproget Python. NB: Der kræves ingen forkundskaber i programmering.

 

Engelsk titel

Information retrieval

Uddannelse

IT & Sprog

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-tilvalg:

2013-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/it_sprog/

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende (herunder bl.a. øvelser, som de studerende vil løse i timen med vejledning af underviseren, eller oplæg fra de studerende).

NB: Der kræves ingen forkundskaber i programmering.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave

Bemærk venligst:
Den bundne hjemmeopgave i Informationssøgning stilles medio maj, mens den bunde hjemmeopgave i Introduktion til sprogteknologi stilles primo juni. Der vil derfor være et begrænset overlap mellem de to treugersopgaver.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5