LIN/INDO; Fonetik og fonologi

Kursusindhold

Viden om og forståelse af:

 forholdet mellem artikulatorisk og auditiv beskrivelse af sproglyde,

 det teoretiske grundlag for fonologisk analyse af sproglyde,

 forskellen på sproglyde udtalt i isolation og i sammenhængende tale.

Færdigheder i at:

 beskrive almindeligt forekommende lydtyper i verdens sprog artikulatorisk og belyse almene fonetiske fænomener med eksempler fra dansk,

 foretage en elementær fonologisk analyse af ukendte sproglige data ud fra overvejelser om umiddelbart kontrasterende lydforskelle henholdsvis sy-stematisk allofoni,

 redegøre i hovedtræk for principielle forskelle mellem alfabetskrift, stavel-seskrift og morfemskrift,

 analysere udtale fonetisk.

Kompetencer i at:

 beskrive og forklare almindeligt forekommende afvigelser fra distinkt ud-tale af ord i dansk.

Engelsk titel

Phonetics and Phonology

Uddannelse

Lingvistik og Indoeuropæisk

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2008-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)

2010-ordningen (Indoeuropæisk)

BA-tilvalg:

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2007-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

2013-ordningen (Indoeuropæisk)
 

Alle studieordningerne findes her: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5