LIN; Bachelorprojekt (Lingvistik)

Kursusindhold

Se studieordning.

Engelsk titel

Bachelor project (Linguistics)

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:
2017-ordningen

Alle studieordningerne findes her:
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/

Individuel vejledning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • Total
  • 0