LIN; Lingvistiske teorier

Kursusindhold

Modulet bygger videre på den viden og de færdigheder de studerende har opnået gennem modulerne Introduktion til lingvistik, Dansk sprog, Semantik og pragmatik og Akustisk analyse. Gennem læsning af lærebogsmateriale og lingvistiske artikler uddybes de studerendes forståelse for lingvistik som en videnskabelig disciplin med gennemgående temaer der fortrænges eller bringes frem i lyset og belyses på forskellige måder til forskellige tider.


 

Engelsk titel

Linguistic theories/

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen

2016-ordningen

2008-ordningen 


Alle studieordningerne findes her: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/

Holdundervisning

Lingvistiske teorier er en del af Lingvistisk videnskabsteori.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206