LAT. Antik kultur, romersk historie og talekunst

Kursusindhold

Kurset vil lægge hovedvægten på den republikanske tid og tidlig kejsertid med udgangspunkt i læsning af Cicero, Cæsar, Augustus, Livius og Tacitus. Der vil være særlig fokus på romersk historie og samfundsforhold, retorik og historieskrivning. 

Engelsk titel

The Classical Civilsation, Roman History and Oratory

Forelæsninger og samtale mellem underviser og studerende.

Der læses uddrag af latinske forfattere på latin og i oversættelse.

Augustus: Res Gestae

Caesar: Bellum Gallicum (bog 1. og 2.)

Caesar: Bellum Civile (bog 1.)

Cicero: Pro Sexto Roscio Amerino

Livius: Ab Urbe Condita (bog 1)

Tacitus: Annales (bog 1.)


Sekundærlitteratur:

Grundbog:

L. de Blois and R.J. van der Spek: An Introduction to the Ancient World (2. ed. 2008) pp. 141-295

I uddrag:

Thure Hastrup: Græsk og romersk talekunst (1976)

Per Krarup: Romersk politik i oldtiden (1971)

H.H. Scullard: From the Gracchi to Nero (1970)

Peter Ørsted: Romersk historieskrivning (1978)

Disse bøger forefindes på en semesterhylde i videnscentret. Yderligere relevant sekundærlitteratur vil kunne ses på kursets hjemmeside på Absalon.

Deltagere i kurset skal desuden følge kurset Antik kultur I (forelæsninger) under Oldtidskundskab.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0