LAT. Introduktion til studiet af Latin og fagets videnskabsteori

Kursusindhold

Kurset giver en bred indføring i studiet af det latinske sprog og den latinske litteratur. Til illustration af centrale sprog- og litteraturhistoriske forhold læses kortere uddrag af forskellige former for latinsk poesi og prosa affattet over en periode på godt 2000 år, fra 3. århundrede f.Kr. til 18. århundrede e.Kr.

Engelsk titel

The study of Latin: Introduction and Theory

Samtale mellem underviser og studerende, evt. suppleret med forelæsninger. I undervisningen indgår desuden mundtlige og skriftlige oplæg fra de studerende.

Sten Ebbesen, Introduktion til studiet af latin. Kompendiet kan købes ultimo august i Publi©Kom.

Jo Hermann, Latinsk grammatik på dansk (2. udg.), 2006 (el. senere)

Klassisk græsk og Latinsk propædeutik eller tilsvarende skal være bestået.

Deltagerne skal også følge Filologiske foredrag samt Christian Troelsgårds kursus i videnskabsteori.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0