BA-tilvalg/ÅU/Gym.sidefag: Kunsthistorie 1800-1960

Kursusindhold

Kurset omhandler billedkunsten fra 1800 til 1960 på tværs af landegrænser, baseret på læsning af centrale kunsthistoriske fremstillinger, såvel klassiske som nye, og med udblik på bredere kulturhistoriske og teoretiske diskussioner.

Målet med kurset er at give en indføring i hovedstrømninger og værker i perioden 1800-1960 og træne analytiske færdigheder i forhold til metodiske og teoretiske spørgsmål om kunst og kunstnerisk praksis set i et historisk perspektiv. Fokus er på den vestlige kunsthistorie og modernitetshistorie fra romantikken til den tidlige popkunst og modernismens institutionaliseringer. Kurset er tilrettelagt med globale udblik til særligt dansk og japansk kunst.

Engelsk titel

Art History 1800-1960

Forelæsninger

Baggrundslitteratur:

Facos, Michelle: An Introduction to Nineteenth-Century Art. Routledge 2011.

Foster, Hal et. al.: Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism. Thames and Hudson 2004.

Hornung, Peter Michael (red.): Ny Dansk Kunsthistorie (bind 3-9). Palle Fogtdal 1995.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 293
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420