Kunsthistorie/Visuel kultur: Specialeforberedende seminar

Kursusindhold

Hvordan forbereder du dit speciale i god tid? Det specialeforberedende seminar for Kunsthistorie og Visuel kultur har til hensigt at få dig godt i gang med specialet. Alle fag på IKK afholder specialeforberedende seminarer for studerende på kandidatuddannelserne. De specialeforberedende seminarer bliver tilbudt til dig i semesteret inden, du skal skrive dit speciale. Det specialeforberedende seminar vil understøtte dig i selvstændigt at gennemtænke et emne og en problemstilling for specialet. Målet med specialeseminaret er, at du får et indblik i, hvad hele specialeprocessen – fra begyndelse til aflevering – involverer:

 

 • Information om mulige specialeemner.

 • Formulering af et udkast til en problemstilling/problemformulering.

 • Disponering af dit speciale.

 • Information om formalia i akademisk fremstillingsform.

 • Anvisninger i litteratur- og informationssøgninger.

 • Hjælp til en foreløbig litteraturliste, som skal støtte dig i kontakten til en vejleder.

 • Forslag til hvordan du kan strukturere specialeprocessen.

 • Præsentation af de relevante vejledere, som du kan vælge i mellem.

 • Oplysninger om understøttende specialegrupper.

 • Information om muligheder for at samskrive speciale med en eller flere medstuderende.

 

Seminarformatet består i fire seminarer og et litteratur-og informationssøgningskursus for kommende specialestuderende. Seminarets formål er specialeforberedende, dvs. at det vil støtte dig på bedst mulig vis forud for det egentlige vejledningsforløb. At forberede sit speciale betyder, at man er godt i gang med litteratursøgning og emneafgrænsning, når specialekontrakten bliver indgået. På den måde sikrer du dig den bedst mulige proces med at skrive specialet inden for specialekontraktens 6 måneder.

Engelsk titel

Workshop Thesis

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Total
 • 15