AFLYST Kunsthistorie/Visuel kultur/Moderne kultur: Fotografi i dialog med maleri og arkitektur

Kursusindhold

Kurset er opdelt i to tematiske blokke med hver deres underviser. Den første blok foregår på engelsk, den anden på dansk. De studerende vælger selv, hvem af underviserne, de aflægger eksamen hos.

Del 1: Photography and painting (1839-1900)

Photography is considered as medium of suspension of sizes and proportions, and as a medium of simultaneous representation and illusion. In this role, it significantly influenced the (not only) artistic perception of the 19th century. The art-claim of photography and reality-claim of the painting stood consistently since the 1830ies in an extremely complex and tense relationship.

The seminar follows the task of tracing the changes in the art and the concept of art, especially painting and the graphic arts, by the invention and early development of photography. The focus will be set on the techniques, forms and styles, contents, themes and genres as well as artists who have contributed to the inexorable rise of photography as an art form and a mass medium. (1)

The thoroughgoing interplay of mutual influence between painting and photography allows a good insight into the history of styles of fine arts in the 19th century as well. (2)

The question of the formal registration, description and interpretation of the two-dimensional image composition is foundational and remains fundamental for art history: It will be treated on the important examples of photography and painting of 19th Century. (3)

Awaited is an active participation in discussions, group works, and shorter written exercises, which together lead to the required individual, independently conceived and written paper.

Program

[1. lecture]       Introduction. Camera Obscura

[2. lecture]       Inventors & basic Principles

[3. lecture]       Genres I. Portrait

[4. lecture]       Genres II. Erotica and Other Genres

[5. lecture]       Photography and Painting I. Classicism & Romanticism

[6. lecture]       Photography and Painting II. Realism, Impressionism, 'Snapshot'

[7. lecture]       Photography as Art. Theoretical Discussions

Kursus varighed (antal uger og timeantal): 7 uger x 4 timer

(de første 7 uger i semesteret)

Del 2: Den fotografiske by: repræsentationer af det urbane rum fra 1920 til 1970

Underviser: Inger Ellekilde Bonde

Fotografiet og byen har været tæt knyttet sammen siden fotografiets opfindelse i 1839 og har indvirket indbyrdes på hinanden. Vores forestillinger om det urbane rum kan på mange måder siges at være formet af fotografier af byen, og omvendt har den urbane livsverden og arkitektur haft stor indflydelse på fotografiets æstetik. På kurset vil vi se nærmere på de forbindelser mellem byen og fotografiet, mere specifikt vil det handle om fotografiske repræsentationer af byrummet fra ca. 1920 til 1970. Fra 1920ernes New Vision til 1970ernes New Topographs skal vi se på, hvordan byrummet oversættes til billede i fotografiet, og hvad det betyder for vores opfattelse af byrum og arkitektur.

Vi skal på den ene side se på, hvilke aspekter af byrummet fotograferne er optaget af, og hvordan det udvikler og ændrer sig i løbet af perioden. På den anden side skal vi se på nogle af de urbanitetshistoriske og -teoretiske forudsætninger for de billeder af byen, som fotograferne skaber. Vi skal således undersøge de æstetiske greb og virkemidler fotograferne tyer til for at visualisere og fortolke det urbane rum. Vi skal se på forskellige genrer og temaer i de fotografiske skildringer af det urbane rum og i den forbindelse er ønsket med kurset, at anskueliggøre en række fortsættelser såvel som nybrud i den fotografiske by på tværs af perioden.

Det vil foregå gennem en række nedslag med fokus på emner som:

Det radikale og revolutionære: New Vision og Bauhaus

Flaneurens fotografiske by: surrealister og nattevandrere

Byen som system og form: amerikansk formalisme i efterkrigstiden

Nordiske modernistiske tolkninger af byrummet

Byen hos New Topographs

Kurset placerer sig i et tværvidenskabeligt felt og vil trække på begrebsdannelser fra både kunstteori, urbanitetsteori, visualitetsteori og fototeori.

 

Engelsk titel

Photography in Dialogue with Painting and Architecture

Undervisningsform


Kursets form er holdundervisning med introducerende forelæsninger og aktiv inddragelse af de studerende i form af gruppearbejde, oplæg og diskussioner af det fremlagte stof. Ekskursioner til udvalgte udstillinger og institutioner vil også indgå i kurset.

LITERATURE (general introductions)

Scharf, Aaron (1974), Art and Photography; Allen Lane, The Penguin Press, London

Coke, v D (1972), The Painter and the Photograph. From Delacroix to Warhol. University of New Mexico Press, Albuquerque

Gernsheim, H (1986), A Concise History of Photography. Thames & Hudson New York

Newhall, B & N (1958), Masters of Photography

Der vil foreligge et kompendium med relevante tekster. Eksempler på litteratur: Sharpe, William & Leonard Wallock (red.): Visions of the Modern City, Benjamin, Walter: Lille Fotografihistorie og Higgott, Anthony og Timothy Wray (red.): Constructs, Photography, Architecture and the Modern City.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Forelæsninger
 • 56
 • Total
 • 420