Kunsthistorie/Visuel kultur: Selvpotrætter i billedkunst - selvrepræsentation og konstruktion af identitet i kunsthistorien

Kursusindhold

Hvordan har kunstnere portrætteret sig selv – som individer og som kunstnere gennem kunsthistorien? Dette kursus vil fokusere på nedslag i vestlig billedkunsts historie og diskutere udvalgte værker,  der anslår centrale problemstillinger: hvordan repræsenteres subjekt, selv og identitet? Hvordan iscenesættes eller problematiseres kunstnerrollen i forhold til ideer om kunst, kreativitet, geni og køn?

Kurset vil have billedkunstværker fra renæssancen til samtidskunsten som omdrejningspunkt og med centrale tekster indkredse og problematisere, hvad et ”selvportræt” kan være og betyde i forskellige kunsthistoriske kontekster.

Kurset varetages af tre undervisere med hver sin faglige tyngde.

Som led i kurset planlægges ekskursion i uge 46 til London, hvor en vægtig del af kursets undervisning vil finde sted. Kurset tilrettelægges, så det kan danne afsæt for både mundtlige og skriftlige eksaminer og afsluttes med et en-dagsseminar, hvor alle studerende deltager aktivt med en eksamensforberedende præsentation.

Kurset er rettet mod KA-studerende, men studerende, der arbejder på deres BA-projekt er også velkomne.

Engelsk titel

Period/Topic Study

Forelæsninger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Forberedelse
 • 279
 • Total
 • 420