BA-tilvalg: Visuel analyse og praksis (Gymnasierettet)

Kursusindhold

Gennem egne praktiske eksperimenter i forskellige materialer herunder digitale billedfremstillings- og billedbehandlingsteknikker lærer den studerende at analysere og reflektere over problemstillinger fra det hele visuelle felt herunder billedkunst, design og arkitektur.

I undervisningsforløbet afveksles forelæsninger, praktiske øvelser, gruppeøvelser og workshops. Det praktiske arbejde danner rammen for den studerendes aktive og selvstændige arbejde med stoffet.

 

Engelsk titel

Visual Analysis ansd Praxis

Forelæsning

Litteratur bliver fortrinsvis lagt på Absalon, og består af kunst-/design teoretiske tekster,  tekster, der vedrører billedkunst praksis, og fagdidaktiske tekster.

Litteraturliste til første mødegang ligger på Absalon og er:

Graeme Sullivan Studio Art as Research Practice (801-804 + 811) Handbook of research and policy in art education/ edited by Elliot W. Eisner. Michacl D. Day (2004)

E.H Gombrich, "Ambiguities of the Third Dimension" i  Art and Illusion, princeton univerity press Princeton New Yersey 1960 Side242 - 257

Samuel Y. Edgerton, The Western Window  i The Renaissance Rediscovery of Linear Perspective

1975

Leon Battista, Alberti, "On Painting" (68-73) Translated with Introduction and Notes by John R. Spencer edition 1966.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 39
 • Forberedelse
 • 296
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420