Kunsthistorie: Metode og teori 2 - Æstetik & analyse

Kursusindhold

Fagelementet Æstetik og analyse, som indgår i modulet Teori og metode 2, læses parallelt med faget æstetik. Der tilstræbes derfor dialog imellem de to forløb. I praksis betyder det, at en stor del af de æstetiske problemstillinger og begreber, som diskuteres i Æstetik, også optræder i Æstetik og analyse, men nu med vægt på disses analytiske anvendelighed. Undervisningen vil være både historisk og tematisk i sit greb. Nedenfor opridses nogle eksempler på, hvordan den æstetiske teori kobles med værker og forskellige æstetiske medier.

 1. Kunst som mimesis (Platon, Aristoteles, antik skulptur og arkitektur, klassicistisk historiemaleri)

 2. Proportionens og lysets æstetik (Plotin, Augustin, den oldkristne kirke, den gotiske katedral)

 3. Det skønne og det sublime (Kant, Poussin, Hogarth, Friedrich, Turner)

 4. Det fysiologisk sublime (Burke, Lessing, Laokoon)

 5. Den æstetiske dømmekraft og den klassicistiske norm (Kant m.fl., farve og streg)

 6. Skønhedsidealer, historisk og strukturelt (Hegel om maleriet, Kierkegaard om det tragiske, Adorno om den klassiske modernisme, Benjamin om surrealismen)

 7. Viljens og den tragiske kunstopfattelse (Schopenhauer, Nietzsche, Rafael, Klimt, Beethoven)

 8. Rummets fænomenologi (Heidegger, Merleau-Ponty, Van Gogh, Cezanne, Rilke, Hölderlin, det græske tempel)

 9. Kræfternes æstetik (Deleuze, Bacon)

 10. Tidens og bevægelsens fænomenologi (Kierkegaard, Sartre, Deleuze, Giacometti, Bacon, 1800tallets visuelle kultur)

 11. Det postmoderne sublime (Lyotard, Newman)

I løbet af kurset vil vi bl.a. også diskutere sammenhænge mellem æstetisk tankebygning og værk-, henholdsvis mediepræferenser, en syn- og diakron omgang med æstetisk teori og valg af analyse objekter, erfaringsæstetiske problemstillingers medvirken i værkanalyser og forholdet mellem vurderingen af den enkelte fortolknings status og etiske dimension og så valg af æstetisk ståsted.

Ud over indsigten i æstetikkens analytiske brugbarhed tilstræber kurset at gøre den studerende bevidst om de æstetiske præmisser, som spiller med i hendes/hans analyser.

Engelsk titel

Aesthetics & Analysis

Forelæsninger - 6 timer om ugen i 7 uger

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 125
 • Eksamen
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210