Kunsthistorie: Metode og teori 2 - Æstetik

Kursusindhold

Efter en kort introduktion til begreberne mimesis og skønhed i oldtidens og middelalderens tænkning, sætter kurset fokus på den filosofiske æstetiks opståen i det 18. århundrede, dens udvikling i den første halvdel af det 19. århundrede og dens problematisering i senmoderniteten. I takt med den historiske redegørelse bliver den studerende præsenteret for centrale teoretiske alternativer, såsom (a) distinktionen mellem proportionens og lysets metafysik efter nyplatonismen, (b) integreringen af teorier om den sanselige erkendelse, om lyst- og ulystfølelsen samt om den æstetiske dømmekraft i oplysningstiden og (c) distinktionen mellem idealistiske, materialistiske og fænomenologiske analysemodeller og dens betydning for udviklingen af mediespecifikke forståelsesmønstre. Særlig opmærksomhed bliver rettet mod de videnskabsteoretiske og moralfilosofiske forudsætninger for de respektive kunstteorier og på deres mulige reference til konkrete kunsthistoriske udviklinger. Kurset udbydes parallel med forløbet Æstetik og analyse og det tilstræbes, at forfattere, tematikker og tilgange behandles i forbindelse med begge forløb.

Undervisningen er baseret på både forelæsninger og seminararbejde.

Engelsk titel

Aesthetics

Forelæsning - 6 timer om ugen i 7 uger

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 125
 • Eksamen
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210