Kunsthistorie: Kunsthistorie 1800-1960

Kursusindhold

Kurset omhandler maleri, design og arkitektur fra 1800 til 1960 på tværs af landegrænser, baseret på læsning af centrale kunsthistoriske fremstillinger, såvel klassiske som nye, og med udblik på bredere kulturhistoriske og teoretiske diskussioner. Kurset er opbygget af et hovedforløb centreret omkring moderne billedkunst, samt to delforløb i henholdsvis moderne design og rum og arkitektur.

Målet med kurset er at give en indføring i hovedstrømninger og værker i perioden 1800-1960 og træne analytiske færdigheder i forhold til metodiske og teoretiske spørgsmål om kunst og kunstnerisk praksis set i et historisk perspektiv. I hovedforløbet bliver fokus lagt på den vestlige kunsthistorie og modernitetshistorie fra romantikken til den tidlige popkunst og modernismens institutionaliseringer. Kurset er tilrettelagt med globale udblik til særligt dansk og japansk kunst.

Kursets delforløb omkring rum og arkitektur i moderniteten vil følge periodens udvikling – og mod periodens slutning: afvikling – af en modernistisk arkitektur- og rumforståelse. Vi vil fokusere på det modernistiske regimes afløsning af tidligere positioner med specifikt fokus på at forstå de æstetiske såvel som sociale aspirationer, den modernistiske arkitektur ved dens fremkomst var drevet af. De selv samme aspirationer som mod periodens slutning efterhånden begyndte at fremvise de blinde vinkler, som vi i dag bør tage med i vores forståelse af periodens skift i arkitektur- og rumforståelse.

Kurset indeholder et delforløb om hovedtræk i udviklingen af moderne design, herunder dansk design. Forløbet introducerer til designteoretiske problemstillinger ang. moderne æstetik og design, form og funktion, oplevelse og forbrug. I forløbet arbejdes med analyser af en vifte af konkrete designfænomener, f.eks. Ford biler, Bauhaus skolen, Frank Lloyd Wrights arkitektur, møbler af Wegner og Børge Mogensen, hjemmets indretning i 1950erne.

Kurset har særlig vægt på akademisk skriftlighed som forberedelse til den frie skriftlige opgave, faget afsluttes med.

Engelsk titel

Art History 1800-1960

Forelæsninger - Der undervises 2 x 3 timer om ugen i 14 uger

Kurset er baseret på et tekstkompendium og tekster i Absalon. Som baggrundlitteratur anbefales Facos, Michelle: An Introduction to Nineteenth-Century Art. Routledge 2011. For det 20. århundrede anbefales: Hal Foster m.fl.: Art Since 1900. Thames and Hudson 2011 eller senere, Robert Hughes: The Shock of the New. Thames and Hudson. London 1980 og senere, eller tilsvarende oversigtsværker. For dansk kunst i det 19. og 20. århundrede Peter Micael Hornung (red.), Ny Dansk Kunsthistorie, bind 3-9, 1995.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse
 • 251
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420