Kunsthistorie: Metode og Teori 1

Kursusindhold

Modulet "Metode og teori 1" giver den studerende viden om og forståelse af centrale kunsthistoriske metoder fra renæssancen til i dag, såvel til klassiske som til aktuelle metoder, inklusiv kulturhistoriske, stilhistoriske, ikonografiske, fænomenologiske, semiotiske, poststrukturalistiske, feministiske metoder, samt til fagets historiografi.

Modulet vil give den studerende færdigheder i at anvende et bredt udvalg af metoder i analytisk sammenhæng i forhold til konkrete værker, værkgrupper og –kategorier. Kursuset vil give den studerende kompetencer i at redegøre for og diskutere relevansen af forskellige metoder i forhold til den kunsthistoriske praksis, gennem at opøve færdigheder i at analysere metodernes implicitte eller eksplicitte historiesyn og syn på betydningsdannelsens problematik.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, diskussioner og øvelser.

 

Engelsk titel

Theory and Methodology

Forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 78
 • Forberedelse
 • 257
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420