ÅU KUN, Frit emne: Tegningens funktioner og historier (efterår 2017)

Kursusindhold

Siden renæssancen har tegningen udviklet en selvstændig status i relation til værket, fra forarbejde til selvstændigt værk. Kurset følger diskussionerne om tegningens status fra renæssancen til i dag, fra designo til den udvidede tegningopfattelse i dag mellem skulptur og performance. Gennem tekster fra Vasari til Derrida, Deleuze, Peter Berger, Roland Barthes og Louis Marin undersøges tegningens funktioner gennem tiderne med hovedvægten på de sidste 50 år. Undervisningen består af aktiv deltagelse og øvelser samt besøg på samlinger og museer.

Engelsk titel

Free subject

Målbeskrivelse

Faglige mål: Eksaminanden kan

• redegøre for et centralt, større område eller tema, til hovedlinjer i dets udvikling såvel som til dets teoretiske og metodiske problemstillinger

• analysere og kritisk diskutere konkrete værker og/eller tekster på baggrund af central videnskabelig litteratur inden for emnet

• formidle disse resultater skriftligt i en korrekt akademisk fremstilling, der følger gængs praksis og formalia

Forelæsninger

Eksamen følger studieordningen for BA-Kunsthistorie - enkeltstående tilvalg http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​Kunsthistorie_ENKST__BATV_2007_justeret_2009.pdf og aflægges som enten en fri skriftlig hjemmeopgave (Frit emne I) eller en fri mundtlig sagsfremstilling (Frit emne II).
Har man tidligere taget f.eks. Frit emne I, så kan den ikke tages igen, man har altså kun mulighed for at tage de to forskellige eksaminer en gang hver.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • Total
  • 24