KOR, Koreansk sprog A: Moderne med grammatik, tekstforståelse og oversættelse (F18)

Kursusindhold

Sprogindlæring gennem tekstlæsning, oversættelse fra koreansk til dansk, grammatisk analyse og mundtlig kommunikation.

Engelsk titel

Korean Language A: Modern with Language, text interpretation and translation

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for Asienstudier på bachelorniveau med centralt fag i Indologi, Indonesisk/​Sydøstasienstudier, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Thai/Sydøstasienstudier eller Tibetologi, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Koreastudier 2007-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Koreansk sprog A: Moderne med grammatik, tekstforståelse og oversættelse (fagelementkode HKOB00841E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Koreansk A Moderne med sproghistorie (fagelementkode HKOB10031E)

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse i form af både mundtlige og skriftlige øvelser.

Lægges i Absalon

Prøverne i Propædeutik skal være bestået eller tilmeldt for at kunne aflægge prøve i dette fag.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 70
  • Forberedelse
  • 342,5
  • Total
  • 412,5