KOMIT 1. årsprojekt

Kursusindhold

Faglige mål

- referere viden om anvendelsen af kommunikation og it i relation til en given organisation

- redegøre for en afgrænset problemstilling vedrørende kommunikation og it i relation til den pågældende organisation

- beskrive gennemførelsen af en mindre, empirisk undersøgelse af kommunikation og it i relation til den pågældende organisation

- redegøre for undersøgelsesresultaternes relevans for innovation ift. den pågældende organisation.

Engelsk titel

First-year project

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Forelæsninger + øvelser

Kurset forudsætter matematik på B-niveau

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Øvelser
  • 14
  • Forberedelse
  • 353,75
  • Total
  • 409,75