KOMIT Grundlæggende datalogi

Kursusindhold

 • Grundlæggende datalogi gennemgår centrale begreber og tilgange inden for programmering. Den studerende lærer at redegøre for og anvende basale datastrukturer og algoritmer, og at programmere løsninger af konkrete problemstillinger. Kurset består af forelæsninger, øvelser og individuelle hjemmeopgaver. I løbet af semestret afleveres obligatoriske hjemmeopgaver, som skal godkendes før eksamen.
Engelsk titel

Introduction to Computer Science

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Forelæsning + øvelser

Kurset forudsætter matematik på B-niveau

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Med tidsfrist
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Øvelser
 • 70
 • Forberedelse
 • 283,5
 • Total
 • 409,5