KK, Migration, politik og sociale forandringer (F18)

Kursusindhold

Migration kan føre til politiske, sociale og kulturelle forandringer i såvel afsender- som modtagerlande. I modtagerlande afstedkommer migration debatter om alt fra kulturforskelle over arbejdsfordeling til sikkerhedspolitik, mens man i afsenderlande debatterer ”hjerneflugt”, økonomiske muligheder og fastholdelse af nationale bånd. Nationalstater og nationalstatssammenslutninger som EU forsøger at imødegå migration og dens konsekvenser med lovgivning og praktiske tiltag, der skal begrænse, regulere eller blot håndtere migrationen, mens migranter forsøger at imødegå disse tiltag på forskellige måder afhængig af deres ressourcer, baggrund og mål.

Kurset fokuserer på de sociale forandringer, politiske udviklinger og nye magtstrukturer, som muliggøres i mødet mellem specifikke nationale og internationale migrationspolitikker og de flygtninge og arbejdsmigranter, som ønsker at bevæge sig andre steder hen. Gennem empiriske eksempler fra forskellige dele af verden samt antropologisk og sociologisk teori skal vi arbejde med spørgsmål om, hvad det vil sige at migrere under forskellige politiske og sociale omstændigheder, og hvordan migration opleves af de forskellige aktører den indbefatter.

Engelsk titel

Migration, politics and social change

Uddannelse

BA-2007 tilvalgsstudieordningne i Komparative kulturstudier

KA-2008 tilvalgsstudieordningen i Komparative kulturstudier

 

Målbeskrivelse

BA 2007-ordning:
Tematisk emne A i komparative kulturstudier (HKKB10091E)
Tematisk emne B i komparative kulturstudier (HKKB10101E)

KA 2008-ordning:
Tematisk emnespecialisering i Komparative Kulturstudier A (HKKK03291E)  Tematisk emnespecialisering i Komparative Kulturstudier B (HKKK03301E)

BA-valgfagsstuderende går op efter egen studieordning i ToRS.

Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og studenteroplæg.

Oplyses i grupperummet på Absalon.

Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til enten BA-Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS) eller KA-tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (30 ECTS). En studerende, som har bestået de nødvendige ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • Total
  • 412,5