KL. GR. Antik kultur, græsk historie og talekunst

Kursusindhold

Vi vil fokusere på bystatskulturen og læse 5. bog af Xenophons Hellenika og Lysias 2 og 24.

Semesterplan vil blive gennemgået første gang og vil være at finde i Absalon primo august.

Engelsk titel

The Classical Civilsation, Greek History and Oratory

Uddannelse

Klassisk Græsk

Tekstlæsning, forelæsninger over antik kultur og historie samt samtale mellem lærer og studerende.

Studerende bedes anskaffe følgende værker: Aksel Damsgaard-Madsen: Grækenlands historie (Aarhus, 1993 og senere); Mogens Herman Hansen: Polis. An Introduction to the Ancient Greek City-State (Oxford 2006); The Landmark Xenophon’s Hellenika. Edited by Robert B. Strassler (New York 2009).

Yderligere bibliografiske oplysninger vil blive videregivet første undervisningsgang.

Til første undervisningsgang bedes deltagerne forberede: Xenophon, Hellenica V.1.1-4 (Kai ta men de peri Hellesponton ... andros ergon estin) samt Aksel Damsgaard-Madsen: Grækenlands historie, ss. 1-32 (Indledning + kap. 1 og 2)

Deltagere i kurset skal desuden følge kurset Antik kultur I (forelæsninger) under Oldtidskundskab.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0