KL:GR: Græsk seminar

Kursusindhold

Et af den græske litteraturs mest indflydelsesrige skrifter gennem tiderne er Aristoteles’ lille skrift Kategorier. Senantikken og middelalderen igennem fungerede skriftet som begynderbog i filosofi og i over et årtusinde var nærlæsningen og tilegnelsen af dets indhold en af grundstenene i den højere uddannelse. Vi vil læse skriftet i dets helhed, idet vi ligesom i senantikken og middelalderen indledningsvis læser den nyplatoniske filosof Porphyrs Introduktion i uddrag.

Engelsk titel

KL.GR: Greek Seminar

Uddannelse

Klassisk Græsk

Tekstlæsning, mundtlige oplæg og samtale mellem lærer og studerende.

De studerende bør inden semesterstart anskaffe sig L. Minio-Paluellos udgave af Aristoteles’ Kategorier (Oxford, 1949). Eksemplarer vil blive bestilt, så de kan købes i Academic Books på Søndre Campus. Forberedelse til første undervisningsgang vil fremgå af undervisningsplanen, som vil kunne findes i kursusrummet på Absalon en til to uger før semesterstart.

Det forudsættes, at man samtidig følger kurset Antik filosofi og græsk prosa, eller at man allerede har fulgt dette kursus.

BA: Kurset kan føre til eksamen i Modul IX Bachelorprojekt.

KA: Kurset kan sammen med Oversættelse af græske og latinske tekster - praksis og teori føre til eksamen i Modul 10, 11, 12, 14 og 16.

Kursuskode for kandidatstuderende: HKGK00081U

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning:

Latin KA

 

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning:

Latin KA

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning:

Latin KA

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning:

Latin KA

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning:

Latin BA

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0