JAP, Japansk propædeutik 1 (E17)

Kursusindhold

Undervisningen består af grammatik og skriftlige og mundtlige øvelser. Grammatikken gennemgås i de lektioner fra lærebogen, der skal arbejdes med i den pågældende uge, og arbejdes med læsning af ugens lektioner, oversættelse, træning af tegn samt øvelser i anvendelse af de nye grammatiske former i lektionerne. Desuden arbejdes der med samtaleøvelser, mundtlig sætningskonstruktion og udtale med udgangspunkt i lektionerne gennemgået i grammatik og øvelser.

Engelsk titel

Japanese Propaedeutics 1

Uddannelse

Studieordning for Asienstudier på bachelorniveau med centralt fag i Indologi, Indonesisk/​Sydøstasienstudier, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Thai/Sydøstasienstudier eller Tibetologi, 2015-ordningen

Propædeutik for Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Japansk Propædeutik 1 (fagelementkode  HJAÆ00011E)

Japansk Propædeutik for Religionsvidenskab 1 (fagelementkode HJAÆ00071E)

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger

Se grupperummet i Absalon.

ECTS
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 422,75
  • Forelæsninger
  • 196
  • Total
  • 618,75